4u, ansikte, kropp, massage, estetiskt hudvård, hudvårdsalong, rostberg

Vi anpassar oss efter Folkhälsomyndighetens råd och håller öppet som vanligt.

Vi har genomgått Vårdhygien Stockholms digitala
utbildning i Basala hygienrutiner och fått kunskap om
hur vårdrelaterade infektioner och smittspridning kan
undvikas som en naturlig del av varje arbetsdag.

Våra behandlingar utförs med munvisir och hela rena händer, med eller utan handskar. Vi steriliserar våra instrument och använder engångsmaterial.

Vi har 30 minuter mellan varje kund för att förhindra så gott det går att kunder träffas. Samt för att säkerställa att vi hinner rengöra ordentlig för nästkommande kund, alla ytor rengörs och spritas av.

Vi behandlar endast friska kunder utan symtom och detsamma gäller oss.

Det är viktigt att du som kund:
– Avbokar behandling vid minsta symtom
– Kommer själv vid bokad behandling
– Tvättar händerna och använder handsprit vid ankomst

Varmt välkommen på en trygg, effektiv och avkopplande behandling!